Geschiedenis & Collectie

Het kasteel heeft een lange geschiedenis en was in handen van een aantal adellijke families.

De eerste vermelding van de ‘heren van Hernen’ dateert uit 1247. Een eeuw later was de heerlijkheid in bezit van het geslacht Van Driel en van 1406 tot 1646 van de familie Van Wijhe. Daarna kwam het door vererving in eigendom van diverse Zuid-Nederlandse families. De laatste eigenaar (1883) was mevrouw A.M. Metelerkamp van Bronkhorstden Tex. Haar dochter schonk kasteel Hernen met de omringende tuin in 1940 aan Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, die dat jaar ook is opgericht. Het kasteel is tussen 1942-1957 grondig gerestaureerd. In de tijd daarna werden ook het Hernense Bos en het terrein achter het kasteel, eigendom van de stichting. Eind jaren zestig deed het kasteel dienst als filmlocatie voor de bekende tv-serie Floris.

Collectie

Het middeleeuwse kasteel Hernen heeft lange tijd niet als vaste verblijfplaats van de eigenaren gediend. Daarom is de burcht niet ingrijpend aan de smaak van de tijd aangepast. Het middeleeuwse karakter is nu nog steeds goed zichtbaar.
De laatste eigenaar schenkt kasteel Hernen met de omringende tuin in 1940 aan Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen. Deze schenking is de aanleiding tot de oprichting van de stichting in datzelfde jaar. Een grondige restauratie volgt tussen 1942 en 1957.

Het kasteel beschikt over de originele wapensteen uit de 16de eeuw en twee portretten van oorspronkelijke bewoners. In het kasteel zijn ook diverse archeologische vondsten uit de kasteelgracht te zien.

Bekijk de collectie van kasteel Hernen

Bekijk de gehele collectie van Geldersch Landschap & Kasteelen